"Bielsko-Biała łączy ludzi"

 

 

 

 

 

 

Bielsko - Biała łączy ludzi”  to projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców miasta, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do mieszkańców osiedli: Wapienica, Śródmieście Bielsko i Grunwaldzkie, gdzie realizowane są działania o charakterze środowiskowym.

Celem projektu jest wzmocnienie integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wparcie ich zdolności do podjęcia pracy i mobilności na tym rynku .

Projekt „Bielsko - Biała łączy ludzi” jest realizowany w partnerstwie ze stowarzyszeniem LKS „Zapora” Wapienica, który od 1953 roku trenuje miłośników piłki nożnej. Wspólnie z Partnerem realizujemy działania na rzecz osiedla Wapienica.